วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ฝาดดอกขาว


ฝาดดอกขาว
ชื่อพฤกษศาสตร์: Lumnitzera racemosa Willd .
ชื่อพื้นเมือง: ฝาดดอกขาว
ชื่อท้องถิ่น: ฝาดดอกขาว
วงศ์ COMBRETACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
นิสัย เป็นไม้ต้นกึ่งไม้พุ่มขนาดเล็ก - ขนาดกลาง สูง 5 - 10 เมตร ราก ระบบรากแก้ว หยั่งลึกลงดิน มีรากพิเศษออกตามลำต้น เป็นรากหายใจรูปเข่าไม่ชัดเจน ลำต้น ลำต้นตรง เนื้อแข็ง เปลือกเรียบ สีน้ำตาลอ่อน ใบ ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับหนาแน่นที่ปลายกิ่งรอบกิ่งกระจายตลอดกิ่ง ใบเล็ก เนื้อใบหนามันคล้ายแผ่นหนังทั้งสองด้าน อวบน้ำ แผ่นใบแคบ รูปไข่กลับ ขนาด 1 - 3 X 3 - 9 เซนติเมตร ปลายใบกลมเว้าตื้น ฐานใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ หรือ หยักมนถี่ แผ่นใบสีเขียวอ่อน ก้านใบสั้นมาก ดอก สมบูรณ์เพศ ออกปลายกิ่งหรือง่ามใบ ช่อคล้ายช่อกระจุก ยาว 2 - 3 เซนติเมตร ไม่มีก้านดอก ฐานรองดอก และหลอดกลีบเลี้ยงรูปท่อ แบนด้านข้าง ยาว 0.6 - 0.9 เซนติเมตร แคบลงทางส่วนปลาย ใบประดับย่อย 2 ใบ รูปไข่กว้าง เชื่อมติดกับฐานรองดอกใน ทิศตรงกันข้าม กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สั้นมาก รูปไข่กว้าง เรียวแหลม กลีบดอก 5 กลีบ รูปรีแคบถึงรูปใบหอก สีขาว เกสรเพศผู้ 10 อัน ยาวเท่ากับ กลีบดอก เกสรเพศเมียรังไข่ใต้วงกลีบ ผล เป็นกระจุก รูปทรงรี แบนด้านข้าง มีเหลี่ยมมน ขนาด 0.3 - 0.5 X 1 - 1.3 เซนติเมตร ผิวผลเกลี้ยง

ลักษณะเด่น สีของดอกมีสีขาว ออกที่ปลายกิ่งและตามง่ามใบ ใบมีลักษณะปลายมนและหนา ก้านใบสีเขียว

นิเวศวิทยา ขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ พบมากในบริเวณดินเลนค่อนข้างแข็ง ขึ้นตามหลังป่าชายเลน หรือที่ราบหาดเลนในพื้นที่น้ำท่วมถึง เมื่อน้ำขึ้นสูงสุดเท่านั้น

ประโยชน์ ลำต้นที่มีขนาดใหญ่เนื้อไม้ใช้สร้างบ้านเรือน ทำฟืน ทำถ่าน เปลือกนำมาทุบแช่น้ำ ให้ สีฝาด ใช้ย้อมผ้า ย้อมจีวรพระสงฆ์

หมายเหตุ ฝาดดอกขาวมีรากหายใจรูปเข่าไม่ชัดเจน ดอกเป็นช่อกระจุก กลีบดอกสีขาว ผลรูปรีแบนด้านข้าง ผิวเกลี้ยง ซึ่งต่างจากฝาดดอกแดง รากหายใจรูปเข่าชัดเจน ดอกเป็นช่อกระจะ กลีบดอกสีแดงสด ผลรูปกระสวยป่องตรงกลางมีสันตามยาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น